Atleisti sau – 2018.01.23

„Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.“ Evangelija pagal Matą 8, 22 Petras paklausė Jėzų, kiek kartų jis turi atleisti savo broliui, kai šis jam nusikalsta. Ar septynis kartus pakanka? O tada galima nustoti? Ne, sako…

Skaityti toliau

Sich selbst vergeben – 22.01.2018

Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Matthäus 18, 22 Petrus fragt Jesus, wie oft er seinem Bruder vergeben muß, wenn der sich an ihn versündigt. Ob siebenmal reicht? Und dann darf man sich wehren? Nein, sagt Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.…

Weiterlesen

Mylėti Jėzų – 2018.01.21

Paėmusi svarą brangių tepalų iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Jono 12, 3 Kai kurie piktinosi tokiu “švaistymusi“. Mat tepalai buvo labai brangūs. Tik juos pamažu užmiršo ir daugiau nebepirkdavo, taigi…

Skaityti toliau

Jesus lieben – 20.01.2018

Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Johannes 12, 3 Einige schimpften über diese „Verschwendung“. Denn das Öl war sehr kostbar.…

Weiterlesen