Jėzus, gvenimo būdas – 2017.11.23

Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką tik darytumėte…

Skaityti toliau

Užtarimo galia – 2017.11.22

VIEŠPATS, pabaigęs kalbėti Jobui, Elifazui Temaniečiui tarė: „Tegu meldžiasi mano tarnas Jobas už jus, nes atsižvelgsiu į jo maldą, kad nesielgčiau su jumis pagal jūsų kvailystę. …“ VIEŠPATS pakreipė Jobo dalią, kai jis pasimeldė už savo bičiulius. Jobo 42, 7–8.10…

Skaityti toliau