Ženklai ir stebuklai – 2018.02.17

O jie iškeliavę visur skelbė Žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Morkaus 16, 20 Viešpats išsiuntė Savo mokinius, kad šie skelbtų visam pasauliui Evangeliją. JIS suteikė jiems galią sakydamas: Kurie įtikės, tuos lydės ženklai:…

Skaityti toliau

Karas ir teroras – 2018.02.16

Dėl ko niršta gentys, kodėl tautos tuščiai maištauja? Psalmė 2, 1 Karas, pilietinis maištas, smurtas, sprogimai, teroras …. tai žinios, kurios mus pasiekia kiekvieną dieną. Tautos siaučia, yra apakusios. Kai kurie žmonės yra tokie agresyvūs ir fanatiški, kad gali susisprogdinti.…

Skaityti toliau

Dangiškas Tėvas – 2018.02.15

Nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, laikau tavo dešinę. Aš Tas, kuris tau sako: „Nebijok, aš tau padėsiu!“ Izaijo 41, 13 Vakar vos nepatekau į nelaimingą atsitikimą. Važiuodamas apie kažką užsisvajojau ir tik vėliau pamačiau, kad priešais važiuoja automobilis, kuris nori…

Skaityti toliau