Anksti ryte – 2017.12.16

Pasotink mus auštant savo gerumu, kad giedotume iš džiaugsmo per visas savo dienas. Psalmė 90, 14 …. Tebūna Viešpaties, mūsų Dievo, malonė su mumis: padaryk mums sėkmingą mūsų rankų darbą – padaryk sėkmingą mūsų rankų darbą! (17 eilutė) Nuo Dievo…

Skaityti toliau

Anksti ryte – 2017.12.16

Pasotink mus auštant savo gerumu, kad giedotume iš džiaugsmo per visas savo dienas. Psalmė 90, 14 …. Tebūna Viešpaties, mūsų Dievo, malonė su mumis: padaryk mums sėkmingą mūsų rankų darbą – padaryk sėkmingą mūsų rankų darbą! (17 eilutė) Nuo Dievo…

Skaityti toliau

Dievo meilė – 2017-12-15

Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse … Laiškas romiečiams 5, 5 Nuostabi mintis, tokia įkvepianti! Turiu visuomet tai prisiminti ir tuo džiaugtis! Juk suprantame, kad mama ir tėtis gali rūpintis savo vaikais ir juos labai myli. Jie gali pripildyti vaikų širdis…

Skaityti toliau

Sutaikymas – 2017.12.14

Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ 2 Korintiečiams 5, 20 Yra tiek daug siaubingai apkartusių žmonių, tokių kietaširdžių, bejausmių, baisių ir bjaurių! Gerai, jei jie toli nuo mūsų, bet blogai, jei jie yra mūsų šeimoje, mūsų draugai ar kolegos! Norisi…

Skaityti toliau

Pabaigoje – 2017.12.12

Jis išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Evangelija pagal Matą 26, 75b …pabaigoje – tai yra nauja pradžia. Petras buvo žvejys. Tuomet VIEŠPATS atėjo ir pakvietė jį: „Sek paskui mane.“ Petras nusekė paskui šį Viešpatį visu kūnu ir siela. Jis norėjo…

Skaityti toliau

Kas JIS yra? – 2017.12.09

Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus! Mato 16,16 Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko Dievo Sūnų. Jie atsakė: “Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: “O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas…

Skaityti toliau