Jėzus, gvenimo būdas – 2017.11.23

Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką tik darytumėte…

Skaityti toliau

Užtarimo galia – 2017.11.22

VIEŠPATS, pabaigęs kalbėti Jobui, Elifazui Temaniečiui tarė: „Tegu meldžiasi mano tarnas Jobas už jus, nes atsižvelgsiu į jo maldą, kad nesielgčiau su jumis pagal jūsų kvailystę. …“ VIEŠPATS pakreipė Jobo dalią, kai jis pasimeldė už savo bičiulius. Jobo 42, 7–8.10…

Skaityti toliau

Gyventi santaikoje – 19.11.2017

Dievas yra mus pašaukęs santaikai. 1. Korintiečiams 7, 15 Pasitaiko neteisingų santykių, kuriamų ne pagal Dievo valią. Dažnai jie kyla iš neteisingo pareigos jausmo arba nenatūralaus ryšio, pavyzdžiui, poreikio priklausyti arba klaidingo krikščioniškosios meilės supratimo. Tokie santykiai visiems juose dakyvaujantiems…

Skaityti toliau