Pavargęs ir bejėgis – 2018.02.18

Duokite jėgų pavargusioms rankoms, Paremkite drebančius kelius, Sakykite tiems, kurie baiminasi: “Būkite stiprūs! Nebijokite! Štai jūsų Dievas!“ Izaijo 35, 3 Kartais būname tokie pavargę ir visiškai išsisėmę. Biblijos skaitymas tampa darbu, malda – kančia. Kažkaip jokio atsakymo, jokio tikslo, tik…

Skaityti toliau

Ženklai ir stebuklai – 2018.02.17

O jie iškeliavę visur skelbė Žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Morkaus 16, 20 Viešpats išsiuntė Savo mokinius, kad šie skelbtų visam pasauliui Evangeliją. JIS suteikė jiems galią sakydamas: Kurie įtikės, tuos lydės ženklai:…

Skaityti toliau

Karas ir teroras – 2018.02.16

Dėl ko niršta gentys, kodėl tautos tuščiai maištauja? Psalmė 2, 1 Karas, pilietinis maištas, smurtas, sprogimai, teroras …. tai žinios, kurios mus pasiekia kiekvieną dieną. Tautos siaučia, yra apakusios. Kai kurie žmonės yra tokie agresyvūs ir fanatiški, kad gali susisprogdinti.…

Skaityti toliau

Dangiškas Tėvas – 2018.02.15

Nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, laikau tavo dešinę. Aš Tas, kuris tau sako: „Nebijok, aš tau padėsiu!“ Izaijo 41, 13 Vakar vos nepatekau į nelaimingą atsitikimą. Važiuodamas apie kažką užsisvajojau ir tik vėliau pamačiau, kad priešais važiuoja automobilis, kuris nori…

Skaityti toliau

Duoti ir imti – 2018.02.12

JIS visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja. Jokūbo laiškas 1, 5 Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros…

Skaityti toliau