JIS išlaisvina – 2018.04.15

Ar išplėšia kas nors grobį iš galiūno? Ar galima belaisvius atimti iš tirono? Šitaip Viešpats atsako: “Žinoma! Belaisviai bus atimti iš galiūno Ir grobis išplėštas iš tirono! Tavo reikalo gynėjas esu aš pats,- Aš pats išvaduosiu tavo vaikus. Izaijo knyga…

Skaityti toliau

Prasmė ir tikslas – 2018.04.12

Giedosiu VIEŠPAČIUI, kolei gyvensiu, – per visą gyvenimą šlovinsiu giesme savo Dievą. Tepatinka jam mano malda, nes aš džiūgauju VIEŠPATYJE. Psalmė 104, 33–34 Kas yra amžina? Visiškai nieko. Viskas praeina. Manęs nebebus, mano vaikai pasens ir numirs, namas vieną dieną…

Skaityti toliau

Krikščionys ir darbas – 2018.04.09

Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei padaro ką gera, gaus atlyginimą iš Viešpaties. Laiškas Efeziečiams 6, 7 Dievas niekuomet nepamiršta, jei mes padarom kažką gero. Visą blogį JIS užmiršta ir nesudarinėja…

Skaityti toliau