Regėti Dievą – 2018.04.08

Buvau girdėjęs gandus apie tave, Bet dabar mano akys regi tave. Jobo knyga 42, 5 Jobas turėjo itin stiprų tikėjimą, užgrūdintą viso gyvenimo eigoje. Kitu atveju jis nebūtų įveikęs šitiek kančios. Jo draugai nieko nesuprato, o ir jo žmona atkalbinėjo…

Skaityti toliau

Nenaudingas?? – 2018.04.07

Kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas; kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Evangelija pagal Joną 21, 18 Sekmadienį man teko svečiuotis vienoje bažnyčioje, kuri įsikūrusi kitame mieste. Man labai patiko šlovinimas…

Skaityti toliau

Jūra pakyla – 2018.04.06

Tada išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos,- jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų seni žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus. … Tuomet, kas tik šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Joelio 3, 1.5 Mane persmelkė mintis. Regėjau…

Skaityti toliau

Kelias į džiaugsmą – 2018.04.05

Būkite linksmi VIEŠPATYJE ir džiūgaukite, teisieji, šūkaukite iš džiaugsmo, visi doros širdies žmonės! Psalmė 32, 11 Jėzus žino mūsų naštas ir nori jas iš mūsų paimti. JIS nori, kad neapsunkinti ir linksmi eitume per gyvenimą. Viena didžiausių naštų yra kaltė.…

Skaityti toliau

Prisikėlė!! – 2018.04.02

Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė. Evangelija pagal Matą 28, 5 Jūs nebijokite! – tai skirta tiems, kurie ieško prisikėlusio Jėzaus. JIS juk yra Viešpats visų viešpačių ir visų kaimenių. JIS…

Skaityti toliau

Prisikėlė!! – 2018.04.02

Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė. Evangelija pagal Matą 28, 5 Jūs nebijokite! – tai skirta tiems, kurie ieško prisikėlusio Jėzaus. JIS juk yra Viešpats visų viešpačių ir visų kaimenių. JIS…

Skaityti toliau

Pažadai – 2018.04.01

Atsimink savo pažadą man, savo tarnui, kuriuo davei man vilties. Psalmė 119, 49 Dievas niekuomet neužmiršta savo pažadų. Tik mes juos pamirštam. Kaip kad Abraomas, turėjęs taip ilgai laukti savo sūnaus, kad net pradėjęs ieškoti kitų kelių palikimui gauti. Tai…

Skaityti toliau

Tigras – 2018.03.31

… jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Pradžios knyga 4, 7 Prieš keletą savaičių skaičiau pranešimą apie gyvūnų prižiūrėtoją, įėjusią į savo…

Skaityti toliau