Vienatvė – 2017.11.06

Atsigręžk į mane ir būk man gailestingas Nes aš vienišas ir nuskurdęs. Psalmė 25, 16 Vienatvė yra viena iš didžiausių šių dienų problemų; – galbūt net buvo visada. Jautiesi nesuprastas; nėra nei vieno, kuriam būčiau reikalingas; niekas negali manęs paguosti;…

Skaityti toliau

Nugalėta mirtis – 2017-11-03

Pergalė sunaikino mirtį! Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!  … Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Pirmas laiškas korintiečiams 15, 55.57 „Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir…

Skaityti toliau

Žmogus, Dievo valdomas – 2017.11.01

Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Mato 5, 3 Asmuo, kuris iš visos širdies Jėzų myli ir seka, yra palaimintas; – tiksliau išsireiškus „palaimingas, labai palaimintas“. Kai vaikui išpildai ilgai puoselėtą troškimą, tuomet galima pamatyti jo spindintį veidą.…

Skaityti toliau

Išbandymas – 2017.10.30

Nors mėgintum mano širdį, tirtum mane naktį ir bandytum mane ugnimi, neteisybės manyje nerastum. Psalmė 17, 3 Palaimintas tas, kuris niekada nenusidėjo! Kuris nemelavo ir neapgaudinėjo, nė vieno neminėjo blogu žodžiu, nebuvo pavydus, pasipūtęs, nepatiklus ir niekam nelinkėjo pikto; kuris…

Skaityti toliau