Liūdesys – 2016.09.18

Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis; o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. 2 laiškas Korintiečiams 7, 10 Dievas nori mus pritraukti labai labai arti Savo širdies. Jis nenori, kad mes savo gyvenimus tuščiai eikvotumėm nenaudingiems dalykams. Jis nenori,…

Skaityti toliau

Сильный как дерево — 18 сентября 2016

Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.. Псалом 91, 13 Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтири, с песнью на гуслях. Ибо Ты…

Читать далее

Печаль — 17 сентября 2016

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2-е Коринфянам 7, 10 Бог хочет притянуть нас очень, очень близко к своему сердцу. ОН не хочет, чтоб мы прохлопали свою жизнь с бесполезными вещами. ОН…

Читать далее

В полной разрухе — 16 сентября 2016

Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Михей 7, 8 Иногда мы спотыкаемся и падаем. Тогда мы лежим на полу как ошеломлённые. Всё опять разрушено, так воспринимаем…

Читать далее

VIEŠPATIES dešinė – 2016-09-15

VIEŠPATIES dešinė išaukštinta! VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę!“ Nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu VIEŠPATIES darbus. Psalmė 118, 16 – 17 Jei dejuojame, greitai randame savo nesėkmių kaltininką: tai yra gydytojas, išrašęs netinkamų vaistų, mokytojas, neturintis supratingumo arba blogas šefas, kuris…

Skaityti toliau