Būti gyviems – 2018.11.17

O tuo tarpu jūs, kurie ištikimai laikėtės Viešpaties, savo Dievo, esate visi gyvi šiandien. Pakartoto įstatymo knyga 4, 4 Izraelio tauta turėjo išlaikyti kai kuriuos išbandymus, vis dėlto daugelis nusigręžė nuo Viešpaties, pasekė kitais dievais bei norėjo grįžti į Egiptą,…

Skaityti toliau

Tarsi saulė – 2018.11.16

Bet tespindi tavo bičiuliai tarsi savo galybėje tekanti saulė! Teisėjų 5, 31 Ši eilutė mane visada džiugina! Juk rytais taip gražu, kuomet blėsta tamsa, o horizonte šviesa pamažu vis ryškėja. Ir pakyla saulė virš horizonto ir viską sušildo savo spinduliais.…

Skaityti toliau

Izraelio globėjas – 2018.11.15

Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega! Psalmyno 121, 4 Kaip nuostabu!! JIS, mūsų VIEŠPATS, niekada nemiega ir neprigula pasnausti! JIS nuolat mus supa ir nė akimirkai nepalieka be priežiūros. JIS yra visada šalia ir neturi jokių pertraukėlių. Kaip mama,…

Skaityti toliau

Naujas gyvenimas – 2018.11.14

Mano pamokymai kris kaip lietus, mano žodžiai kaip rasa, kaip lietaus srovės ant žolės ir kaip lašai ant želmenų. 5 Mozės, Pakartoto įstatymo 32, 2 Tai Mozės giesmės pradžia, tai kaip užbrauktas brūkšnys po jo gyvenimu, paskutinis balansas. Tačiau kalba…

Skaityti toliau

Vaikai – 2018.11.12

Ir jis laimino juos (vaikučius), apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Evangelija pagal Morkų 10, 16 Jėzus yra vaikų draugas. Kuomet visi tenorėjo nuvyti juos šalin, JIS paėmė juos ant rankų ir laimino. Šiandien yra tiek daug žmonių, kurie itin…

Skaityti toliau

Krizėje – 2018.11.11

Jėzus tarė Petrui: Kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, – kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Evangelija pagal Joną 21, 18 Ką bendro ši eilutė turi su “krize“? – taip jau…

Skaityti toliau

Fariziejų liga – 2018.11.10

Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Evangelija pagal Morkų 2, 17 Jėzus svečiavosi pas Levį, muitininką, namuose, o prie pietų stalo sėdėjo daug Levio kolegų ir kitų nusidėjėlių. (Muitininkai buvo itin korumpuoti žmonės,…

Skaityti toliau

Fariziejų liga – 2018.11.10

Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Evangelija pagal Morkų 2, 17 Jėzus svečiavosi pas Levį, muitininką, namuose, o prie pietų stalo sėdėjo daug Levio kolegų ir kitų nusidėjėlių. (Muitininkai buvo itin korumpuoti žmonės,…

Skaityti toliau

Poilsio vieta – 2018.11.09

Žaliose pievose mane paguldo, Prie ramių tvenkinių gano. Psalmė 23, 2 Kuo vyresnis tampi, tuo gausiau likimo smūgių esi patyręs. Taip pat ir mes, krikščionys, gyvename šiame pasaulyje, ir esame tiek pat paveikiami, kaip ir kiti žmonės. Vis dėlto Jėzus,…

Skaityti toliau