Kas yra Jėzus? – 2018.07.02

Tada Simonas Petras atsakė Jėzui: “Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Evangelija pagal Matą 16, 16 Kas yra Jėzus? Žemėje nėra tokios institucijos ar autoriteto, kuris tinkamai visiem žmomėm galėtų tai paaiškinti. Vienas Dievas gali atsakyti į šį klausimą, šį…

Skaityti toliau

Kas yra Jėzus? – 2018.07.02

Tada Simonas Petras atsakė Jėzui: “Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Evangelija pagal Matą 16, 16 Kas yra Jėzus? Žemėje nėra tokios institucijos ar autoriteto, kuris tinkamai visiem žmomėm galėtų tai paaiškinti. Vienas Dievas gali atsakyti į šį klausimą, šį…

Skaityti toliau

Piktas pokalbis – 2018.07.01

Viešpats kalbėjo: Kodėl tad nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Skaičių knyga 12, 8 Aaronas ir Mirjama, Mozės brolis ir sesuo, pavydėjo Mozei ir kalbėjo prieš jį dėl jo svetimtautės žmonos, kurią jis buvo vedęs (įstatymai tai buvo uždraudę). Viešpats…

Skaityti toliau

Ugnies Dievas – 2018.06.30

Viešpaties angelas pasirodė jam degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendėjo liepsnoje, nesudegė. Išėjimo knyga 3, 2 Mozė ganė dykumoje savo uošvio avių kaimenę; – keturiasdešimt metų avių ganymo… ne kas princui! Bet Dievas buvo…

Skaityti toliau

Regintis slaptoje – 2018.06.29

… savo Tėvui, esančiam slaptoje. Evangelija pagal Matą 6, 4.6.18 Šiuos žodžius kalno pamokslo metu Jėzus pasako tris kartus, kalbėdamas apie išmaldą, maldą ir pasninką. Šie dalykai yra labai intymūs tarp Dievo ir manęs, jie neliečia kitų, dėl to neturėtume…

Skaityti toliau

Svetimi dievai – 2018.06.28

Sugrįžk, nuklydusi Izraelio tauta. Aš neberūstausiu, nes esu gailestingas, nepyksiu ant jūsų amžinai. Prisipažink, kad Viešpačiui, savo Dievui, buvai neištikima ir nusikaltai, svetimaudama po žaliuojančiais medžiais ir mano balso neklausydama, – sako Viešpats. Jeremijo pranašystė 3, 12d – 13 Visada,…

Skaityti toliau

Veikiantis Dievas – 2018.06.27

Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta … . Apaštalų darbų 4, 31 Tokia yra galinga malda! Dreba sienos! Dievas yra kartu ir JIS reaguoja, kai žmonės vieningai jį šlovina, meldžiasi, atsiveria Jam ir nori skelbti Jėzų. Taip, tokioje bendruomenėje Jis jaučiasi…

Skaityti toliau

Nauji drabužiai – 2018.06.26

Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Evangelija pagal Luką 15, 10 … ir tada Jėzus pradėjo pasakoti palyginimą apie sūnų palaidūną. Šiandien mane domina ta vietelė, kur tėvas apkabina sūnų ir duoda nurodymus savo darbininkams: Išmaudykite…

Skaityti toliau