Visa atnaujinama – 2018.11.07

Taip kalba VIEŠPATS, jūsų atpirkėjas, Izraelio Šventasis: Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? Izaijo 43, 14.18–19 Taip, Dievas yra mūsų Atpirkėjas. JIS yra Izraelio…

Skaityti toliau

Apie mirtį – 2018.11.06

Tad mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Psalmyno 90, 12 Visų šventųjų diena praėjo. Daugelis žmonių kapinėse lankė mirusių artimųjų kapus. Tikriausiai ne vienas buvo priverstas susimąstyti apie tai, kaip vieną dieną išmuš ir jo paskutinė valanda.…

Skaityti toliau

Džiaugsmas darbu – 2018.11.05

Ši diena yra Viešpaties duota. Psalmė 118, 24 Kartais mes atsibundame ir pasijuntame paniurę dėl viso to darbo, kuris turės būti padarytas. Milžiniška krūva! Prireiks mažiausiai trejų metų visa tai apdirbti… Būtent dėl to kai kurie ir nepuola iškart dirbti,…

Skaityti toliau

Reitingavimas – 2018.11.03

Mylėk Viešpatį, savo Dievą  … Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Evangelija pagal Matą 22, 37 Mums, vokiečiams yra įprasta: pirma, antra, trečia, ir viskas sužymima 1 a, 1 b…

Skaityti toliau

Pamastymas 2018.11.02

Jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus ‘Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis’ . Izaijo knyga 9, 5 JIS yra valdovas, nes JIS palaiko visatą savo galingu Žodžiu. Niekas neatsitinka be JO žinios. Žvaigždžių kelią JIS nulemia lygiai…

Skaityti toliau

Ramiai užmigti – 2018.11.01

Tu suteiki mano širdžiai daugiau džiaugsmo, negu grūdų derlius ir jauno vyno apstas. Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis. Psalmė 4, 8–9 Kasdieniniame gyvenime matyti, ar mano tikėjimas yra gyvas, ar tiesiog teorija.…

Skaityti toliau

Išdidumas ir atleidimas – 2018.10.30

Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui! Evangelija pagal Luką 18, 13 Jėzus pasakė palyginimą: Du vyrai atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės…

Skaityti toliau