Po JO skydu – 2018.06.24

Juk Tu, Viešpatie, tikrai laimini teisųjį, Apgaubi jį savo malone lyg skydu. Psalmė 5, 13 Dovydas žinojo, kas yra priešai, kas yra kančia, ką reiškia skausmas, priespauda, persekiojimas, agonija. Ir vis dėlto jis džiaugsmingas, nes Dievą jis pažįsta kaip savo…

Skaityti toliau

Šventasis pažadas – 2018.06.23

Padarytą įžadą įvykdysiu. Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties! Jonos knyga 2, 10 Pranašas Jona gavo pavedimą iš Dievo.  Jis turėjo skelbti apie Dievo teismą Ninevėje. Šis miestas dėl savo žiaurumo buvo žinomas visame pasaulyje. Vis dėlto Jona nenorėjo eiti, taigi miestas…

Skaityti toliau

Bendruomenė – 2018.06.22

Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Apaštalų darbai 2, 42 Šioje eilutėje randame tikslų aprašymą, kas yra Jėzaus bendruomenė, kokia ji turi būti, kas yra jos centru bei kokie pagrindiniai jos bruožai. Šios eilutės kontekste…

Skaityti toliau

Laikytis Dievo įsakymų – 2018.06.21

Jėzus sako: „Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje.“ Evangelija pagal Joną 15, 10 Mes būtinai norime pasilikt Jėzaus meilėje! JIS neturi mūsų smerkti!!! Ne, mes norime gyventi ramybėje su Dievu, pasilikti Jo meilėje ir nebūti pasmerkti! Todėl mes stengiamės…

Skaityti toliau

Visa nauja – 2018.06.19

Sėkite sau teisumą, pjaukite ištikimos meilės derlių, plėškite sau dirvoną, nes jau metas ieškoti VIEŠPATIES, kad jis ateitų ir apšviestų juos teisumu. Ozėjo 10, 12 Sena jau baigėsi, vakar diena praėjo. Jėzus ištrynė iš mūsų gyvenimo knygos visus nusižengimus ir…

Skaityti toliau

Dievo pažinimas – 2018.06.18

Mano tauta sunaikinama,  nes jai stinga pažinimo. Ozėjo 4, 6 Parašykime naują knygą: “Tikrasis Dievo pažinimas“ ar pan. Ir tada žmonės galės skaityti, kaip iš tikrųjų yra. Bet mane užplūdo mintys. Vatikane jau yra keletas kilometrų knygų. Kam dar viena?…

Skaityti toliau

Dievo pažinimas – 2018.06.18

Mano tauta sunaikinama,  nes jai stinga pažinimo. Ozėjo 4, 6 Parašykime naują knygą: “Tikrasis Dievo pažinimas“ ar pan. Ir tada žmonės galės skaityti, kaip iš tikrųjų yra. Bet mane užplūdo mintys. Vatikane jau yra keletas kilometrų knygų. Kam dar viena?…

Skaityti toliau

Aš esu Jo – 2018.06.17

Viešpats Dievas sako:  „Tu esi mano!“ Izaijo 43, 1 Nebijok, nes aš išpirkau tave,  pašaukiau tave vardu – tu esi mano. Taip skamba visa eilutė. Joje neturima mintyje Dievo vienvaldystė, neturime tapti Dievo marionetėmis. Tai dangiškojo Tėvo meilės tau, man…

Skaityti toliau

Priespaudoje – 2018.06.16

Jėzus sako: Pasaulyje jūsų priespauda laukia; Bet jūs būkite drąsus: Aš nugalėjau pasaulį! Evangelija pagal Joną 16, 33 Mes, krikščionys, gyvename šiame pasaulyje, kurio nesuprantame; taip pat ir Dievo mes dažnai nesuprantame. Mums kyla klausimas po klausimo. Kodėl? Kaip? Kada?…

Skaityti toliau