Mano namai – 2017.03.09

Jėzus jiems tarė: „Kodėl jūs buvote ieško manęs? Ar jūs nežinote, kas man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Luko 2, 49 Kai Jėzui buvo dvylika metų, Marija ir Juozapas jį nusivedė į šventyklą. Kai reikėjo eiti atgal namo, Jėzus pasiliko…

Skaityti toliau

Išbandymai – 2017.03.08

Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. Pirmas laiškas korintiečiams 10, 13 Vieną dieną, kai Dievo sūnūs suėjo tarnauti Dievo akivaizdoje, su jais kartu…

Skaityti toliau

Išbandymai – 2017.03.08

Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. Pirmas laiškas korintiečiams 10, 13 Vieną dieną, kai Dievo sūnūs suėjo tarnauti Dievo akivaizdoje, su jais kartu…

Skaityti toliau

Pamąstymas – kovo 7 d.

Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.“ Evangelija pagal Matą 19, 16-17…

Skaityti toliau

Dievo šalis –

Tai šalis, kuria VIEŠPATS, tavo Dievas, pasirūpina, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, prižiūri visada ­ nuo metų pradžios ligi metų galo. Pakartoto Įstatymo knyga 11, 12 Kanaano kraštui Dievas davė ne vieną pažadą. Klausydamas Jo, Izraelis bus palaimintas ir derlingas, o…

Skaityti toliau

Ramūs vandenys – 2017.03.05

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Psalmyno 23, 1- 2 Yra žmonių, kurie per daug dirba ir patirdami nuolatinį stresą galutinai išsenka. Tačiau yra ir tokių, kurie gyvena kitų žmonių…

Skaityti toliau

Ramūs vandenys – 2017.03.05

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Psalmyno 23, 1- 2 Yra žmonių, kurie per daug dirba ir patirdami nuolatinį stresą galutinai išsenka. Tačiau yra ir tokių, kurie gyvena kitų žmonių…

Skaityti toliau

Jo kaimenė – 2017.03.04

Taip sako VIEŠPATS Dievas: Aš pats ieškosiu savo avių ir jomis rūpinsiuosi. Paklydusių ieškosiu, išsklaidytas surinksiu, sužeistas aptvarstysiu, ligotas pastiprinsiu, bet riebiąsias ir stipriąsias sunaikinsiu ir ganysiu jas teisingai. Ezechielio 34, 11. 16 Jėzus ieško ganytojų pagal savo širdį! Nes…

Skaityti toliau