Atviras dangus – 2016.12.27

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando.  ….  Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama;  …  Kai angelai nuo…

Skaityti toliau

JIS yra Šviesa – 2016.12.25

Tauta, gyvenusi tamsybėje, išvydo didelę šviesą. Gyvenusiems mirties šešėlio krašte nušvito šviesa. Izaijo 9, 1 Kaip tik tai ir įvyko, kai gimė Jėzus. Piemenys, kurie sėdėjo tamsoje, išvydo atvirą dangų ir Dievo šlovės šviesą! Taip, Dievas aplanko savo tautą! JIS…

Skaityti toliau

Saulė ir rūkas – 2016-12-24

Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus prievaizdo lazdą, kaip anuomet, Midjano dieną. Nes visi sandalai karių, trypusių mūšio maišatyje, visos jų skraistės, išvoliotos kraujyje, bus sudeginta, pamaitins ugnį. Izaijo 9, 3 – 4 Šiandienos…

Skaityti toliau

JIS suteikia jėgos – 2016-12-23

Jis duoda nuvargusiam jėgų, bejėgiui gyvastį atšviežina. Izaijo knyga 40, 29 Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi arų sparnais, – nepavargs bėgdami, nepails eidami. Nuostabu, kokį pažadą VIEŠPATS duoda…

Skaityti toliau

Gyvenimo knyga – 18.12.2016

Nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje. Apreiškimo 3, 5 Pas Dievą, Tėvą danguje, yra stora knyga su įrašytais visų žmonių vardais, kurie pasitikėjo Jėzumi.…

Skaityti toliau