Tikėjimas – 2017.02.21

Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!“ Jono 11, 40 Jėzus tai pasakė Mortai. Jos brolis Lozorius mirė ir Morta priekaištavo Jėzui, kad JIS nesuspėjo laiku ir jo neišgydė. Bet Jėzus turėjo kitų tikslų. Jis norėjo padaryti…

Skaityti toliau

Palaiminimų apsčiai – 2017.02.20

Ir išmėginkite mane, – sako kareivijų VIEŠPATS, ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų? Malachijo 3, 10 Čia kalbama apie dešimtines. Senajame Testamente Dievas davė įsakymą, pagal kurį kiekvienas izraelitas turėjo atnešti 10-tąją dalį savo derliaus…

Skaityti toliau

Gyva, šventa auka – 2017.02.19

Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Romiečiams 12, 1 Toks turi būti mūsų atsakymas į Dievo gailestingumą! Aukokime save kaip auką Dievui, kaip gyvą ir šventą…

Skaityti toliau

Gyva, šventa auka – 2017.02.19

Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Romiečiams 12, 1 Toks turi būti mūsų atsakymas į Dievo gailestingumą! Aukokime save kaip auką Dievui, kaip gyvą ir šventą…

Skaityti toliau

Susitaikinkite su Dievu! – 2017.02.18

Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ Antras laiškas korintiečiams 5, 20 Tai Dievo prašymas mums: „Susitaikinkite su Dievu!“ Tapkite dangiškojo Tėvo vaikai! Pareikite namo prie mano širdies, užsidekite dangiškuoju džiaugsmu ir prisipildykite dangiškąją ramybe! Leiskite Dievui iš tikro būti Dievu…

Skaityti toliau

Dievo meilė – 2017-02-17

… nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota. Laiškas romiečiams 5, 5 Štai atsakymas: Jėzus mus myli! Dievas pats išlieja Savo meilę mūsų širdyse. Mes, tuo tarpu, Dievui skiriame labai mažai meilės iš savęs, vis…

Skaityti toliau

Dievo meilė – 2017-02-17

… nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota. Laiškas romiečiams 5, 5 Štai atsakymas: Jėzus mus myli! Dievas pats išlieja Savo meilę mūsų širdyse. Mes, tuo tarpu, Dievui skiriame labai mažai meilės iš savęs, vis…

Skaityti toliau

Nebijokite – 2017.02.15

Šis yra žodis VIEŠPATIES: „Nebijokite!!!“ Izaijo 43, 1 Biblijoje 365 kartų turėtų būti parašyta: „Nebijokite!“ Ir aš tuo tikiu, nes mes kasdien jaučiame šią baimę. Viskas, kas tik gali, mus jaudina, viskas mus liūdina ir neramina. Bet Dievas to nedaro,…

Skaityti toliau