Išbandymai – 2017.03.08

Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. Pirmas laiškas korintiečiams 10, 13 Vieną dieną, kai Dievo sūnūs suėjo tarnauti Dievo akivaizdoje, su jais kartu…

Skaityti toliau

Išbandymai – 2017.03.08

Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. Pirmas laiškas korintiečiams 10, 13 Vieną dieną, kai Dievo sūnūs suėjo tarnauti Dievo akivaizdoje, su jais kartu…

Skaityti toliau

Pamąstymas – kovo 7 d.

Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.“ Evangelija pagal Matą 19, 16-17…

Skaityti toliau

Dievo šalis –

Tai šalis, kuria VIEŠPATS, tavo Dievas, pasirūpina, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, prižiūri visada ­ nuo metų pradžios ligi metų galo. Pakartoto Įstatymo knyga 11, 12 Kanaano kraštui Dievas davė ne vieną pažadą. Klausydamas Jo, Izraelis bus palaimintas ir derlingas, o…

Skaityti toliau

Ramūs vandenys – 2017.03.05

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Psalmyno 23, 1- 2 Yra žmonių, kurie per daug dirba ir patirdami nuolatinį stresą galutinai išsenka. Tačiau yra ir tokių, kurie gyvena kitų žmonių…

Skaityti toliau

Ramūs vandenys – 2017.03.05

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Psalmyno 23, 1- 2 Yra žmonių, kurie per daug dirba ir patirdami nuolatinį stresą galutinai išsenka. Tačiau yra ir tokių, kurie gyvena kitų žmonių…

Skaityti toliau

Jo kaimenė – 2017.03.04

Taip sako VIEŠPATS Dievas: Aš pats ieškosiu savo avių ir jomis rūpinsiuosi. Paklydusių ieškosiu, išsklaidytas surinksiu, sužeistas aptvarstysiu, ligotas pastiprinsiu, bet riebiąsias ir stipriąsias sunaikinsiu ir ganysiu jas teisingai. Ezechielio 34, 11. 16 Jėzus ieško ganytojų pagal savo širdį! Nes…

Skaityti toliau

Mano Ganytojas – 2017.03.03

VIEŠPATS yra mano Ganytojas – aš nestokosiu. Psalmių 23, 1 Šiandien ryte mąsčiau apie tai, kiek esu patyręs nuostolių. Kai kas iš manęs buvo pavogta, keletą kartų buvau apgautas ir man buvo primeluota. Man tai kainavo daug, daug pinigų, laiko…

Skaityti toliau

Šviesa ir tamsa – 2017.03.02

…kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Laiškas Kolosiečiams 1, 13 – 14 Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Elkitės kaip šviesos…

Skaityti toliau

Žodis – 2017-02-28

Ar mano žodis nėra kaip ugnis? – tai VIEŠPATIES žodis, – kaip trupinantis uolą kūjis? Jeremijo knyga 23, 29 Žodžiai turi galią keisti žmonių gyvenimą. Mes žodžiais manipuliuojame kitais, drąsiname save arba išreiškiame nepasitenkinimą. Valdančiųjų propaganda net geba pavergti tautas.…

Skaityti toliau