Skirtingumas – 2016-12-09

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Pirmas laiškas korintiečiams 12, 4–6 Kaip įdomu! Man reikia sugebėti ne viską!…

Skaityti toliau

Gailestingumas – 2016.12.08

Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo. Psalmių knyga 103, 8 Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo…

Skaityti toliau

Nepajudinamas pamatas – 2016-12-03

Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas su iškirstu įrašu: Viešpats pažįsta savuosius ir: Teatsitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris garbina Viešpaties vardą. Antras laiškas Timotiejui 2, 19 Jei mano tikėjimas priklausytų tik nuo manęs, jau seniai būčiau jo netekęs. Tačiau mano tikėjimo pagrindas yra…

Skaityti toliau

Pagaliau mylimas – 2016-12-02

Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį pats VIEŠPATS tau suteiks.Tu būsi puošni karūna VIEŠPATIES rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje… Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavasis Dievas. Izaijo knyga 62, 2.3.5  Kokia moteris nenorėtų būti karalienė? Koks vyras nenorėtų…

Skaityti toliau

Pergalingas — 2016-12-01

Bet aš būsiu su tavimi! Tu nugalėsi Midjaną. Teisėjų knyga 6, 16 Gideonas buvo jauniausias šeimoje, o pati šeima buvo iš silpnos giminės. Tačiau Dievas jam pažadėjo sėkmę. Visi žmonės kalbėjo priešingai, tik Dievas tai užtarė. Kaip ir kiekvienais metais…

Skaityti toliau

Turtas ir skurdas – 2016.11.30

Neduok man nei skurdo, nei turtų, tik suteik man kasdienės duonos, kad, būdamas sotus, neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau: „Kas yra tas VIEŠPATS?“ – arba, būdamas skurde, nevogčiau ir nepaniekinčiau savo Dievo vardo Patarlių 30, 8–9 Pinigai yra Dievo palaiminimas, tačiau…

Skaityti toliau