Gyventi vienybėje – 2017-02-24

Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje!…nes čia VIEŠPATS teikia savo palaiminimą – amžinąjį gyvenimą. Psalmė 133, 1.3 Kaip gera priklausyti Dievo šeimai! Kaip puikiai jautiesi, kaip aplink harmonija ir vienybė! Buvau susiburime, kur kiekvienas rūpinosi kitais.…

Skaityti toliau

Tikėjimas – 2017.02.21

Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!“ Jono 11, 40 Jėzus tai pasakė Mortai. Jos brolis Lozorius mirė ir Morta priekaištavo Jėzui, kad JIS nesuspėjo laiku ir jo neišgydė. Bet Jėzus turėjo kitų tikslų. Jis norėjo padaryti…

Skaityti toliau

Palaiminimų apsčiai – 2017.02.20

Ir išmėginkite mane, – sako kareivijų VIEŠPATS, ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų? Malachijo 3, 10 Čia kalbama apie dešimtines. Senajame Testamente Dievas davė įsakymą, pagal kurį kiekvienas izraelitas turėjo atnešti 10-tąją dalį savo derliaus…

Skaityti toliau

Gyva, šventa auka – 2017.02.19

Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Romiečiams 12, 1 Toks turi būti mūsų atsakymas į Dievo gailestingumą! Aukokime save kaip auką Dievui, kaip gyvą ir šventą…

Skaityti toliau

Gyva, šventa auka – 2017.02.19

Dievo gailestingumu aš prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, – tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Romiečiams 12, 1 Toks turi būti mūsų atsakymas į Dievo gailestingumą! Aukokime save kaip auką Dievui, kaip gyvą ir šventą…

Skaityti toliau