Dievo karalystė – 2016.10.12

Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Lk 4, 18–19 Kai Jėzus buvo Nazarete, JIS pamokslavo iš šios ištraukos…

Skaityti toliau

Dievo karalystė – 2016.10.12

Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Lk 4, 18–19 Kai Jėzus buvo Nazarete, JIS pamokslavo iš šios ištraukos…

Skaityti toliau

Vertingas – 2016.10.11

Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“. 1 Kor 11, 25 Dievas mus, žmones, pažįsta, todėl paliko šį priminimą. Mes neturime teisės pamiršti, kad…

Skaityti toliau

Kas yra tiesa – 2016-10-08

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Evangelija pagal Joną 14, 6 Poncijus Pilotas klausė filosofiškai: kas yra tiesa… ir nusiplovė savo rankas. Jis buvo labiau praktikas nei politikas…

Skaityti toliau

Paprasti žmonės – 2016-10-07

Tuomet jis pradžiugo Šventąja Dvasia ir prabilo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Evangelija pagal Luką, 10, 21 Yra žmonių, turinčių tvirtą…

Skaityti toliau

Draugas Jėzus – 2016-10-06

Jėzus sako: Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. Evangelija pagal Joną 15,…

Skaityti toliau